Aandoeningen

Onze handen hebben een belangrijke functie in ons dagelijkse leven. Ze zijn een belangrijk werktuig waarbij gevoel, beweging en coördinatie nodig is. Dit is een samenwerking tussen beenderen, gewrichten, ligamenten, spieren, zenuwen en pezen waar er zich op elk niveau een probleem kan voordoen

Multidisciplinaire zorg

Het handcentrum heeft een nauwe samenwerking met bandagisten, kinesisten en ergotherapeuten.