Hand aandoeningen icon

Zenuwletsel

1. Omschrijving

Een zenuwletsel is een beschadiging van een zenuw. Zenuwen zorgen voor het gevoel en voor de aansturing van spieren. Beschadiging kan opgelopen worden door een volledige of gedeeltelijke sectie van een zenuw of door uitrekken of compressie van zenuwvezels. In de hand, pols en onderarm lopen de zenuwen vrij oppervlakkig en zijn daardoor kwetsbaar. In sommige gevallen zijn er ook bijkomende peesletsels of beschadiging van bloedvaten aanwezig.

2. Klachten

Uitval van een zenuw zal leiden tot een gevoelsstoornis en/of verlamming van spieren. Een gevoelsstoornis van de hand is erg lastig. Er zijn problemen om dingen vast te nemen maar ook de beschermende functie van de tastzin tegen hitte en scherpe voorwerpen valt weg. De verlamming van bepaalde spieren in de hand kan leiden tot een afwijkende stand van de hand en vingers en krachtsverlies. De ernst van het letsel hangt af van de plaats van de beschadiging. Hoe meer het letsel zich naar de schouder toe bevindt, hoe groter het functioneel verlies zal zijn.

3. Diagnose

Het klinisch onderzoek levert al heel veel informatie op. Een EMG - onderzoek zal ons meer informatie geven over de ernst en het niveau van de beschadiging.

4. Behandeling

Een letsel door druk geneest vaak uit zichzelf en heeft geen verdere behandeling nodig. Een scherpe doorsnijding van een zenuw wordt het liefst binnen enkele dagen behandeld, door deze met loupe-vergroting of onder de microscoop te hechten. Bij ernstige schade over een grotere lengte, kunnen de zenuweinden niet meer gehecht worden. Een behandeling met een zenuwgreffe of een peestransfer kan dan overwogen worden.

5. Nabehandeling

De genezing van een beschadigde zenuw is een zeer langdurig proces (ongeveer 1mm/dag). Suikerziekte, roken en oudere leeftijd zijn factoren die het genezingsproces negatief kunnen beïnvloeden.

No items found.