Elleboog aandoeningen

Bursitis olecrani

1. Omschrijving

De bursa olecrani is een slijmbeurs die aan de achterzijde van de elleboog tussen de huid en het bot zit. Dit stootkussentje kan irriteren en ontsteken. Dan spreekt men van een bursitis olecrani. Verhoogde druk en wrijving zijn de oorzaak, bijvoorbeeld door veelvuldig steunen op de punt van de elleboog. Wanneer dit deel van de elleboog bovendien rood en warm is, wijst dit mogelijk op een infectie met bacteriën, zeker wanneer er voorgaand een huidwonde was ter hoogte van de elleboog.

2. Klachten

Zwelling aan de achterzijde van de elleboog. Soms zijn er ook roodheid, warmte en pijn aanwezig. Wanneer er ook koorts en uitbreiding van de roodheid naar de onderarm en bovenarm aanwezig is, moet er onmiddellijk een arts geraadpleegd worden.

3. Diagnose

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een ontsteking van de slijmbeurs en een infectie met bacteriën. Dit kan gebeuren door vocht uit de slijmbeurs te prikken. Bij een ontsteking is dit vocht helder, bij een infectie is dit troebel. Het vocht uit de slijmbeurs wordt opgestuurd naar het labo voor verder onderzoek. Soms wordt er ook een RX genomen om andere oorzaken uit te sluiten.

4. Behandeling

Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen een ontsteking van de slijmbeurs en een infectie met bacteriën. Dit kan gebeuren door vocht uit de slijmbeurs te prikken. Bij een ontsteking is dit vocht helder, bij een infectie is dit troebel. Het vocht uit de slijmbeurs wordt opgestuurd naar het labo voor verder onderzoek. Soms wordt er ook een RX genomen om andere oorzaken uit te sluiten.

5. Nabehandeling

Na de operatie wordt een drukverband aangelegd. Zo wordt een forse nabloeding beperkt. Soms is het nodig om tijdelijk een gips te geven. Ondanks dit drukverband en de tijdelijke immobilisatie kan het nog zijn dat er hematoom (bloedklonter) vormt in de holte. Dit trekt maar zeer traag weg.

No items found.