Elleboog aandoeningen

Golferselleboog

1. Omschrijving

Een golferselleboog of "mediale epicondylitis" is een ontsteking aan de binnenkant van de bovenarm vlakbij de elleboog ter hoogte van de aanhechting van de buigspieren van de onderarm. Het is een overbelasting letsel door herhaaldelijk dezelfde bewegingen (buigen van de pols) uit te voeren.

2. Klachten

De meest typische klacht is zwelling en pijn aan de spieren aan de binnenkant van de voorarm en de elleboog. De pijn neemt toe wanneer men voorwerpen optilt. De pijn kan ook uitstralen vanaf de binnenkant van de onderarm vlakbij de elleboog naar de pols. De pols naar binnen buigen tegen weerstand geeft last. Soms is er ook irritatie van de naburige zenuw. Men heeft dan tintelingen in de pink en ringvinger.

3. Diagnose

De diagnose van deze aandoening wordt vooral gesteld door middel van het klinisch onderzoek. Een echografie kan de diagnose bevestigen indien nodig. Op echo is er dan vocht of een verdikking van de pees ("tendinose") of soms een verkalking of scheurtjes in de pees te zien. Een radiografie wordt soms gedaan om een gewrichtsprobleem uit te sluiten. De zenuwirritatie kan met een EMG (naaldjesonderzoek) onderzocht worden.

4. Behandeling

De diagnose van deze aandoening wordt vooral gesteld door middel van het klinisch onderzoek. Een echografie kan de diagnose bevestigen indien nodig. Op echo is er dan vocht of een verdikking van de pees ("tendinose") of soms een verkalking of scheurtjes in de pees te zien. Een radiografie wordt soms gedaan om een gewrichtsprobleem uit te sluiten. De zenuwirritatie kan met een EMG (naaldjesonderzoek) onderzocht worden.

5. Nabehandeling

Het verdere herstel na een ingreep duurt gemiddeld een 6-tal weken. In ernstige gevallen kan het verdwijnen van de pijn postoperatief tot 3 maanden duren. Zware lichamelijke inspanningen of specifieke sportbeoefening kunnen soms maandenlang tegenaangewezen zijn. Bij sporters kunnen er soms techniekaanpassingen nodig zijn. De kans op een goed resultaat en dus succes na de operatie is ongeveer 80%. Er bestaat dus ongeveer 20% kans dat er in minder of meerdere maten pijn aanwezig blijft. Elke operatie aan de elleboog kan ook een elleboogverstijving veroorzaken. Ook is er een kans dat de klachten na een tijdje spontaan terug keren.

No items found.