Chirurgisch dagcentrum
Chirurgisch dagcentrum icon

Campus Sint-Augustinus – Route 126 – Gelijkvloers
Parking te bereiken via Spoorweglaan 65 – rechts van de ingang Spoedgevallen
Tel: 03 443 48 90

Algemene informatie

In het chirurgisch dagcentrum wordt er extra aandacht besteed aan de noden van de ambulante patiënt en proberen we de duur van uw verblijf en de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Na uw ingreep kan u nog even bekomen en genieten van een drankje in onze lounge.

Aandachtspunten

Bij de planning van uw ingreep werd er enkel een dag van behandeling vastgelegd. Om het uur van uw opname te kennen, neemt u de werkdag vóór de ingreep tussen 14 en 16 uur zelf contact op via het nummer 03 443 48 90.

Staat uw ingreep op een maandag gepland, dan belt u de vrijdag voordien.
U kreeg voordien een link doorgestuurd op uw email adres om de preoperatieve vragenlijst in te vullen. Heeft u geen email adres, dan zal u deze lijst nog ter plaatse moeten invullen. U meldt zich steeds nuchter aan op het dagcentrum, op het afgesproken uur.

Nuchter betekent dat u zes uur voor de ingreep niet meer gegeten heeft. Water of thee (zonder melk) mag u nog wel drinken tot twee uur voor de operatie. Uw huisarts, chirurg of anesthesist kan u meer uitleg geven over het gebruik van uw thuismedicatie.
In regel neemt u alles gewoon door, behalve bepaalde bloedverdunners. Stel (best in overleg met uw huisarts) een lijstje op met de medicijnen die u neemt en breng dit mee. Moet u de dag van de ingreep iets innemen, dat mag dit met een klein slokje water.

Wat breng je mee naar het ziekenhuis?

Enkele praktische zaken

De operatie

Vanuit de wachtkamer wordt u begeleid naar de kleedkamers waar u een operatiehemdje krijgt. De verpleegkundige brengt u naar de prenarcoseruimte. U krijgt eerst een catheter om medicatie te kunnen toedienen via een ader (antibiotica, kalmerendmiddel,...).
Door de anesthesist wordt de plaatselijke verdoving toegediend, zodat deze voldoende tijd krijgt om in te werken. Er zijn verschillende verdovingstechnieken. Afhankelijkvan het soort ingreep, de duurtijd, het beoogd pijnstillend effect na de ingreep en uw algemene conditie zal de anesthesist de meest geschikte techniek toepassen.
Tenslotte wordt u  in de operatiezaal binnengebracht. Na het grondig voorbereiden van het operatiegebied kan met de operatie gestart worden. Tijdensde ingreep wordt u afgescheiden van het operatieveld door middel van steriele doeken. Indien gewenst mag er geluisterd worden naar muziek die u zelf meebrengt (af te spelen via oortjes).
Na de operatie en het aanleggen van verband brengt men u naar de ontwaakkamer. Hier wordt gedurende enige tijd uw bloeddruk, hartritme en pijncontrole opgevolgd. Indien dit alles normaal is, brengt men u naar de lounge of naar een kamer, afhankelijk van uw doorgegeven keuze.

Bijkomende informatie kunt u nog vinden op www.dagziekenhuissintaugustinus.be