Kinesitherapie

Handcentrum Antwerpen

Kinesitherapie icon

Wanneer er zich een probleem voordoet in de hand of bovenste extremiteit, is het teruglaten functioneren van de hand het voornaamste doel. De meeste hand-, pols- en elleboog ingrepen vereisen snelle mobilisatie. Daarom houden we de immobilisatie zo kort mogelijk. Dit geeft u de kans om zelf te oefenen en stapsgewijs de beoogde beweeglijkheid en krachtzetting terug te winnen. Wanneer dit zelf moeizaam gaat, zullen we u doorverwijzen naar een kinesist in uw buurt.

Na sommige operaties is het noodzakelijk om een specifiek revalidatieschema te volgen onder begeleiding van een kinesist.
Het is belangrijk dat elke patiënt zijn behandelingsprogramma begrijpt en thuis oefent om een maximaal herstel te bekomen. Het bekomen van het beste resultaat na een handtrauma of –probleem is een inspanning van de patiënt, handchirurg en de handkinesist. Voor een revalidatie in ons ziekenhuis kan u terecht op de hand revalidatie.
het team bestaat uit:

Allemaal zijn ze zeer nauw betrokken bij de behandeling van elke patiënt tijdens zijn/haar revalidatie. U kan er na doorverwijzing van de chirurg of revalidatie-arts terecht voor multidisciplinaire behandeling  na een operatie, bij overbelastingsletsels ,voor ergonomisch advies , na grote of kleine traumata, na zenuwletsels , bij CRPS,…

Samen met de handchirurg, revalidatie-arts en de patiënt stellen wij een behandelplan op en doorlopen we samen het hele revalidatieproces. Wij zijn bereikbaar op de dienst Fysische Geneeskunde via het telefoonnummer
03/443 39 95.
Ook op de website van the Belgian Hand therapists kan u de gegevens van gespecialiseerde handkinesisten terug vinden.