Elleboog aandoeningen

Cubital tunnel syndroom

1. Omschrijving

Cubital tunnel syndroom is een aandoening die ontstaat door verhoogde druk op de nervus ulnaris aan de elleboog.

2. Klachten

Cubital tunnel syndroom presenteert zich meestal met pijn, tintelingen en/of een doof gevoel in de pink en een deel van de ringvinger. De klachten nemen vaak toe bij leunen op de binnenkant van de elleboog of bij langdurig gebogen houdingen, zoals bij telefoneren of slapen. Soms zijn er ook klachten van krachtsverlies ter hoogte van de middenhandspieren die instaan voor het spreiden en sluiten van de vingers.

3. Diagnose

De diagnose zal bevestigd worden met een EMG waarbij de elektrische activiteit in uw spieren en de zenuw zullen gemeten worden. Hiermee kan de ernst van de aandoening worden onderzocht. Dit onderzoek kan ook eventuele problemen ter hoogte van de cervicale wervelzuil (waarbij vergelijkbare klachten gezien kunnen worden) aan het licht brengen.

4. Behandeling

De diagnose zal bevestigd worden met een EMG waarbij de elektrische activiteit in uw spieren en de zenuw zullen gemeten worden. Hiermee kan de ernst van de aandoening worden onderzocht. Dit onderzoek kan ook eventuele problemen ter hoogte van de cervicale wervelzuil (waarbij vergelijkbare klachten gezien kunnen worden) aan het licht brengen.

5. Nabehandeling

De nabehandeling verschilt per operatie. De duur van immobilisatie wordt zo kort mogelijk gehouden. Soms wordt er kinesitherapie gegeven bij bijvoorbeeld verstijving van de elleboog. Het kan enkele maanden duren voordat de klachten volledig verdwenen zijn en de kracht in de arm en hand weer hersteld is. In ernstige gevallen kan het zijn dat de zenuw niet volledig recupereert.

No items found.