Hand aandoeningen icon

Skiduim

1. Omschrijving

Een skiduim is een scheur van het ulnair collateraal ligament (aan de binnenzijde) van de duim ter hoogte van het MCP-gewricht . Meestal wordt dit veroorzaakt door een slag of val op de duim waarbij de duim naar buiten geforceerd wordt. Soms is het ligament gedeeltelijk gescheurd, soms helemaal. Wanneer de gewrichtsband helemaal scheurt, kan het omklappen onder een nabij gelegen pees en heeft het ligament geen contact meer met het bot. Het kan er dus ook niet spontaan terug op vastgroeien (Stener letsel). Het kan ook gebeuren dat een botfragment mee afscheurt. Men spreekt dan van een beenderige skiduim.

2. Klachten

De voornaamste klachten zijn pijn en zwelling en soms ook een blauwe verkleuring. Als het gewricht instabiel is, merkt de patiënt dat hij minder kracht in de duim heeft.

3. Diagnose

Het klinisch onderzoek is zeer belangrijk. Hierbij wordt de stabiliteit van het gewricht getest. Bij een volledige scheur kan het gewricht helemaal opengetrokken worden aan de binnenzijde van de duim. Een radiografie wordt gemaakt om een losliggend botfragment op te sporen. Echografie en NMR kunnen het letsel opsporen, maar zijn vaak niet nodig om de behandeling te bepalen.

4. Behandeling

Indien de gewrichtsband niet volledig gescheurd is en er dus ook geen instabiliteit is, zal het dragen van een brace volstaan. Deze brace zorgt ervoor dat er geen stress komt op het ligament. Dit dient een 4-tal weken gedragen te worden. Het gewricht kan tot 6 maanden gezwollen blijven. Bij een volledige scheur of bij een verplaatste breuk, zal een operatie noodzakelijk zijn. Het is belangrijk dat dit binnen de 14 dagen gebeurt, anders is het ligament al te hard verlittekend. Tijdens deze ingreep wordt het ligament terug vastgezet op het bot met een ankertje. Indien het ligament ook een botfragment heeft afgerukt, volstaat het om dit stukje bot te fixeren met een pinnetje. Indien een volledige ruptuur van het ligament pas laattijdig wordt vastgesteld kan een reconstructie van het ligament met een peesgreffe overwogen worden. Deze ingrepen gebeuren via het chirurgisch dagziekenhuis onder plexusverdoving.

5. Nabehandeling

Ook na een ingreep dient de duim een 4 à 6 weken beschermd te worden in een brace. Na deze immobilisatie mag de duim opnieuw progressief bewogen worden. Kracht zetten met de duim is de eerste 8 weken niet toegelaten. Er is tot enkele maanden na de ingreep zwelling te zien. Vaak geeft de ingreep ook wat verstijving in het gewricht. Soms wordt er bijkomend kinesitherapie gestart.

No items found.