Anesthesie

Handcentrum Antwerpen

Anisthesie icon

Anesthesie (plexus – polsblok – ringanesthesie)

Han

De meerderheid van onze ingrepen gebeuren via het chirurgischs dagziekenhuis en onder lokale verdoving. Hierdoor kan de duur van opname zokort mogelijk gehouden worden en ervaart u niet de neveneffecten van een algemene verdoving zoals misselijkheid en braken.
Ook de postoperatieve pijn kan hiermee beter gecontroleerd worden. Tijdens de ingreep blijft u wakker. U mag gerust zelf muziek of een film via een koptelefoon of oortjes meebrengen om u wat af te leiden.
We beschikken ook over een VirtualReality bril om u te helpen ontspannen tijdens de ingreep. Indien u dit wenst kan ook medicatie bijgegeven worden zodat u zich beter kan ontspannen of licht indommelt tijdens de ingreep.

Plexusverdoving

Met een plexusverdoving wordt de arm pijnvrij gemaakt door een verdovingsmiddel in te spuiten rond de zenuwen die naar de te opereren arm lopen. De doorstroming van pijnprikkels naar de hersenen wordt hiermee tijdelijk geblokkeerd.
Om het verdovingsmiddel zo goed mogelijk rond de zenuw te kunnen inspuiten, gaat de anesthesist de naald inbrengen op geleide van het beeld dat met behulp van echografie wordt gemaakt. Hierbij kunnen ook zeer kleine elektrische stroomstootjes doorheen de naald gevoerd worden.
Als de naald vlak bij de zenuwkomt, zal u deze stroomstootjes voelen of kleine spierschokjes gewaar worden. Zo kan het lokale verdovingsmiddel precies op de goede plaats worden ingespoten. De verdoving van de zenuwen veroorzaakt tijdelijk gevoelloos worden van de arm en ook krachtsverlies.

Plexusverdoving

Polsblok (Nervus radialis – Nervus ulnaris – Nervus medianusblok)

Hierbij is de techniek van de verdoving hetzelfde als bij de plexus verdoving, maar hierbij wordt niet de ganse arm verdoofd, maar enkel het beperkte gebied waar de operatie zal plaatsvinden. Deze blokjes werken heel gericht en kunnen één specifieke zenuw in de onderarm verdoven. Afhankelijk van welk onderdeel van de hand er verdoofd moet worden, zal er besloten worden welk van deze drie blokjes nodig zullen zijn. 

Bij kleine ingrepen aan de hand kan dit soort verdoving als enige verdoving gebruikt worden. Een bijkomende lokale verdoving kan soms nodig zijn om het volledige gebied van de ingreep te verdoven. Bij dit type verdoving is er tijdens de werking van de anesthesie geen volledige ‘verlamming’ waardoor u zelf meer controle hebt over de arm.

Ringanesthesie

Dit type anesthesie wordt gebruikt wanneer de operatie beperkt blijft tot 1 vinger. Bij een ringanesthesie worden enkel de zenuwen van de vinger verdoofd. Dit gebeurt door middel van twee prikken aan de basis van de vinger.