Postoperatieve informatie

Handcentrum Antwerpen

Postoperatieve info

Het handcentrum besteedt veel aandacht aan de nazorg.
De revalidatie van hand- pols- en elleboogproblemen vereisen een nauwgezette opvolging. Daarom organiseren wij reeds na enkele dagen een controle afspraak om complicaties vroegtijdig op te sporen.

Algemene richtlijnen na een operatie

Voor uw vertrek zal u nog een map meekrijgen met daarin:

De locale verdoving kan enkele uren tot een halve dag duren, afhankelijk van het type verdoving en de gebruikte medicatie. Start reeds voor het volledig ontwaken van uw arm met de voorgeschreven pijnmedicatie. Uw verband moet steeds gesloten blijven tot aan de eerste controle raadpleging tenzij het u anders meegedeeld werd door uw behandelde arts. Wij voeren voor u de eerste verbandwissel uit. Indien er nadien nog specifieke wondverzorging nodig is, zal u de nodige instructies en voorschriften krijgen op deze controle raadpleging.

Standaard moet een verband proper en droog blijven gedurende 10-14 dagen na heelkunde. U dient dus uw wonde af te schermen tijdens het wassen en douchen. Meestal gebruiken we hechtingen die resorbeerbaar zijn. Ze hoeven dus niet verwijderd te worden en vallen spontaan af twee à drie weken na de ingreep. De eerste 24 tot 48 uur na de ingreep is het belangrijk om uw hand in hoogstand te houden. Dit wil zeggen dat de hand hoger moet zijn dan de elleboog. Indien de zwelling beperkt blijft hoeft dit niet langer verder gezet te worden.

Indien er toch veel zwelling optreedt ondanks de hoogstand, kan lokale ijsapplicatie gestart worden. Meestal geven we de vingers die bewogen mogen worden voldoende ruimte in het verband zodat vroegtijdige mobilisatie van de vingers gestart kan worden. Indien er toch nog problemen zijn ondanks het volgen van deze instructies kan u best contact opnemen met ons secretariaat op het nummer 03 443 43 47 of via de spoedgevallen 03 443 39 00

Get well soon!